სტანდარტები

სტანდარტების კომიტეტის შესახებ

 

სტანდარტების კომიტეტი შეიქმნა 2018 წელს, საქართველოში ახალი სტანდარტებისა და კრიტერიუმების შექმნის ხელშეწყობისა და ტურიზმის სექტორისთვის  საერთაშორისო კრიტერიუმების ადაპტაციის მიზნით.

კომიტეტის ძირითადი მიზანია ქვეყანაში მომსახურების ხარისხის ამაღლება და საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.


სტანდარტების კომიტეტის ძირითადი საქმიანობა:


  • კონფერენციების დაგეგმვა თემატურ საკითხებში;
  • Covid 19 რეგულაციის შემუშავებაში მონაწილეობა;
  • ტურიზმის სექტორში დასაქმებული პერსონალის ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზება;
  • მიზნობრივი კონფერენციების ორგანიზება (ტუროპერატორების სტანდარტები, გიდების სტანდარტები, სასტუმროების სტანდარტები);
  • ტურიზმის სფეროში ახალი სტანდარტებისა და რეგულაციების შემოღება;
  • საინფორმაციო კამპანია სტანდარტების შესახებ.

 

სტანდარტების კომიტეტის ხელმძღვანელი - თეონა ნემსიწვერიძე (+995 577 710 734)


info@tourism-association.ge 

GTA წევრები