წევრები
საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია (GTA) არის კერძო ტურისტული ორგანიზაციების, სასტუმროებისა და ღვინის კომპანიების გაერთიანება. აღნიშნული კომპანიების ჩამონათვალი წარმოადგენს ამჟამინდელ GTA-ს წევრებს. თუ გსურთ შემოუერთდეთ საქართველოს ტურიზმის ასოციაციას, ეწვიეთ გაწევრიანების ფორმა გვერდს.


Tbilisi International School of Hotel Management
Welcome To Georgia - The Musical
„Welcome To Georgia - The Musical” - ეს არის ინგლისურ ენაზე დადგმული მიუზიკლი, რომელიც მოგვითხრობს ამბავს საქართველოსა და ქართველების შესახებ. წარმოდგენა სპეციალურად ჩვენი ქვეყნის სტუმრებისთვის შეიქმნა და ის რეგულარულად ტარდება მუსიკისა და დრამის თეატრში. მიუზიკლი 90 წუთს გრძელდება და ის აერთიანებს დაახლოებით 20-მდე ქართულ სიმღერასა და ცეკვას, რომლებსაც 19 მსახიობი სცენაზე ცოცხალი შესრულებით წარმოგიდგენთ.
Audio Guide System
KREBA - კონფერენციის პროფესიონალი ორგანიზატორი, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ღონისძიების ორგანიზება და მართვა; თარგმანი ( წერილობითი, ზეპირი - სინქრონული და თანამიმდევრული -  საკონფერენციო და სატელევიზიო ფორმატი); სინქრონული თარგმანის აპარატურით უზრუნველყოფა; LED ეკრანი; გახმოვანების და განათების სისტემები; აუდიო გიდის ე.წ. talk and walk სისტემა.
Restaurant ASKANELI GARDENS
ACCESSIBLE TOURISM & UNIVERSAL DESIGN CENTER PARSA
ATCP ეწევა შემდეგ საქმიანობას: საქართველოში ზოგადი და ხელმისაწვდომი ტურების ჩატარება; ხელმისაწვდომი გარემოს დაცვა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ადვოკატირება; ტურიზმის მენეჯმენტისა და უნივერსალური დიზაინის სტანდარტებთან საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ტრენინგების ჩატარება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეკრეაციული და სარეაბილიტაციო სერვისების პოპულარიზაცია და განვითარება; ადაპტირებული მედიისა და აუდიოვიზუალური პროდუქტების შექმნა და პოპულარიზაცია; რეკომენდაციები ტურიზმის სექტორში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამხმარე აღჭურვილობის შესახებ.
შუაგული - Events & Garden
MOORE Abc

მოორ ეიბისი წარმოადგენს ერთ-ერთ ლიდერ კომპანიას ქვეყანაში, რომელიც 2008 წლიდან ეწევა მომსახურებას საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგების, ქონების შეფასების, აუდიტის და დაკავშირებული პროფესიული მომსახურების სფეროში მთელი საქართველოს მასშტაბით. მოორ ეიბისის მთავარი მიზანია მაღალი ხარისხის მომსახურეობის გაწევა საქართველოში მოქმედი წამყვანი ქართული და უცხოური ბიზნესებისათვის შესაბამისი ბიზნეს გადაწყვეტილების შეთავაზების გზით.  

Ehotelspace
Ehotelspace არის გაყიდვების ციფრული მართვის პლატფორმაა, რომელიც საშუალებას აძლევს სასტუმროებს უმოკლეს დროში თავად შექმნან ვებ-გვერდი, პირდაპირი ჯავშნის მიღების ფუქნციით, ონლაინ ჩათისა და სხვადასხვა ჩანელ მენეჯერთან ინტეგრაციის შესაძლებლობით.
HotelIx Hospitality Management

სტუმარმასპინძლობის მმართველი კომპანია "Hotelix"-ი გთავაზობთ მომსახურების სრულ სპექტრს, სასტუმროს განვითარებასა და მის მმართველობას. ჩვენი მიზანია მივაღწიოთ საუკეთესო შედეგებს უახლესი ტენდენციებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით. 

REDIX • რედიქსი

„რედ­ი­ქსი“– ეს არ­ის პროფ­ეს­ი­ონ­ალი, მიზ­ან­მიმ­არ­თული და სა­ქ­მეზე ორ­ი­ენ­ტირ­ებ­ული კადრებ­ით დაკ­ო­მ­პლე­ქტებ­ული გუნ­დი.  ჩვენი მიზ­ან­ია ახ­ლებ­ური და თან­ამ­ედ­როვე კონცეფც­ი­ებ­ის შემ­უშ­ავ­ება და დან­ერ­გვა, წამ­ყვანი სა­ერ­თაშ­ორ­ისო ორგან­იზ­აც­ი­ებ­ის მოზ­იდვა, ად­გილ­ობ­რივ ორგან­იზ­აც­ი­ებთან თან­ამ­შრ­ომლობა, გამ­ორ­ჩე­ული პროდ­უ­ქტისა და სერ­ვის­ის შეთ­ავ­აზ­ება მომ­ხმარ­ებლის­თვ­ის და სა­ქ­არ­თვ­ელ­ოს ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ, პოლ­იტ­იკ­ურ და კულტურ­ულ ჰაბ­ად წარ­მოჩ­ენა რეგ­ი­ონში.

Keda Tourism Development Center LLC

“ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ შეიქმნა 2020 წლის 5 მარტს. ორგანიზაციის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ტურისტული ობიექტების მოვლა-შენახვა, ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება. მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისად სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნა - განახლება, მუნიციპალიტეტში არსებული კვებისა და განთავსების ობიექტების მიზნობრივი მხარდაჭერა, თავისუფალი საინფორმაციო სატრენინგო სივრცის შეთავაზება ტურიზმის სექტორით დაინტერესებული პირებისთვის.

KASS LAND - წალკის კანიონი-Tsalka Canyon

„კასს ლენდი“ არის ებრაული კომპანია „კასს გრუპის“ პროექტი, რომელიცმოიცავს მინის ხიდს, რომლის შუაგულში განთავსებულია ბრილიანტის ფორმის კაფე-ბარი, ტერიტორიაზე მდებარეობს პრემიუმ ხარისხის სასტუმრო კომპლექსი კოტეჯებით, ასევე ვიზიტორთა ცენტრი, რესტორანი, საცურაო აუზი, 1800 მეტრიანი გზა ჩანჩქერამდე მისასვლელად, განსაცვიფრებელი ხედები, საკემპინგე ადგილები და სხვა მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურა, რაც საჭიროა სრულყოფილი შემეცნებითი რეკრეაციისთვის.

HPM Hotel Projects Management Co
GTA წევრები